[ASLE] Evento de Python

Tania Silva tdruiva en riseup.net
Mie Dic 9 15:56:07 ECT 2015


Hola a todos,

Un amigo pythonista viene a Quito y tiene ganas de organizar algún evento.

Que temas usted crees que serían cheveres para abordar? Que tipo de evento?

Gracias y saludos.
-- 
Tania Silva | @tdruiva
Give me a mask

D0C6 C023 0FBF F6BF CFBB  5DB5 F456 4E2A 2B20 D2F0

------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 648 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://listas.asle.ec/pipermail/asociacion/attachments/20151209/d7cb0513/attachment.pgp>


More information about the Asociacion mailing list